Kvalitet


Svetslicensierade enligt SS EN-287-1:2004
RF-Svets målsättning är att arbeta mot att uppfylla SS-EN 729-3 Kvalitetskrav för svetsning samt SS-EN ISO 9001.

Svetsarbete på RF-Svets utförs av certifierade svetsare enligt SS-EN 287-1:2004 eller prEN 1418

RF-Svets har tillgång till personer för tillsyn vid svetsning enligt SS-EN 719.

Vi har kvalificerade svetsprocedurer WPAR/WPQR enligt SS-EN 287-1 enligt SS-EN 288-2 och ISO 15609-1

RF-Svets svetsmaskiner genomgår kontroll och kalibrering enligt leverantörens servicemanual. Detta arbete utförs av en auktoriserad firma.

Vi kalibrerar våra mätinstrument enligt DIN- och SIS 64 11 13 klass 2-tolerans.

 

 

 

Kontakt
Tel: 0411-55 02 20
Fax: 0411-55 11 10
Email: info@rf-svets.se